Projekt posilování sebedůvěry

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 29. 04. 2008

Záměrem tohoto projektu je pomoci ženám a mužům s nízkým sebevědomím, kteří si chtějí najít práci, obstát ve výběrovém řízení nebo při jednání s personálními agenturami, ale i těm, kteří chtějí co nejlépe reprezentovat svého zaměstnavatele a být oporou rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli řešit své problémy v rodině a partnerství, překonávají těžkou životní situaci, potřebují najít sebejistotu při výchově dětí, vracejí se na trh práce, hledají novou cestu, avšak při těchto svých snahách sami potřebují podporu a vyšší sebevědomí. V prvních krocích na cestě k dosažení oprávněných potřeb a cílů jim budou nápomocni profesionálové z různých oborů.

Jak chceme svého záměru dosáhnout? Prostřednictvím seminářů. Cílem seminářů není jen teorie, ale především praktické využití získaných vědomostí, různá cvičení a rady, jak se vyvarovat stále stejných chyb a kroků. Odměnou pro absolventy by měly být nejen zvýšená sebedůvěra a sebevědomí, bezplatné poradenství, ale i certifikát o absolutoriu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Semináře jsou zaměřené především na pomoc ženám a mužům s nízkým sebe vědomím při jejich hledání nových životních příležitostí. Chceme společně přispět k tomu, aby se z posluchačů našich seminářů staly osobnosti, které jsou si vědomy svých předností a kvalit, které dokáží harmonicky spojit rodinný a pracovní život. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Budeme usilovat o to, aby je zdravé sebevědomí dovedlo k samostatnosti, nezávislosti a zodpovědnosti za sebe samé.