Příprava projektů

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 24. 02. 2010

právě připravujeme další žádost do programu OP LZZ - oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života – vzdělávací aktivity

Na stavební úřad byl byla odevzdána projektová dokumentace na vybudování dětského koutku a zázemí výukového centra.